miercuri, 22 august 2012

Convertirea lui Herman Cohen


Printre marii convertiţi, evrei deveniţi creştini prin mijlocirea Maicii Preasfinte, se numără şi Herman Cohen (1821 – 1871). El se bucura de un mare renume ca pianist şi compozitor. Fiind la Paris, trăia în cercuri atee, şi chiar în moravuri uşoare. La un moment dat devenise propagatorul unor erezii. În timp ce îşi făcea mari planuri de viitor, Maica Domnului îi pregătea convertirea.
            Într-o zi a fost chemat să dirijeze un cor într-o biserică, unde se desfăşura o ceremonie de luna mai, în cinstea Sfintei Fecioare Maria. Deşi era evreu, a acceptat invitaţia: era tocmai locul şi momentul unde îl aştepta harul lui Dumnezeu.   
  
            În timpul binecuvântării cu Preasfântul Sacrament, simte o povară mare în spate, încât, cu toată împotrivirea lui, a fost nevoit să îngenuncheze. În câteva clipe mintea lui este luminată de credinţă, inima se deschide harului, şi devine un alt om. În sărbătoarea Sfântului Augustin, la 28 august 1847, primeşte botezul, iar la 8 septembrie, în sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, primeşte Prima Sfântă Împărtăşanie.
            Ba, mai mult, simte şi vocaţia la viaţa călugărească şi, de aceea se retrage într-o mănăstire pentru a-şi analiza mai profund vocaţia. Sfătuit de părintele lui spiritual, va deveni călugăr carmelitan, cu numele de Fratel Augustin Maria a Preasfântului Sacrament. Activitatea sa va fi dedicata în mare parte Preasfintei Fecioare Maria, compunând numeroase cântece pentru luna mai. Iată, spre lămurire, câteva versuri ale lui Herman Cohen: „Steaua dimineţii, Marie, tu te-ai ivit în noaptea întunecoasă, în care eram pierdut. Tămăduitoarea bolnavilor, tu ai vindecat inima mea de rănile de moarte. Scăparea păcătoşilor, tu mi-ai făcut locaş în inima ta nepătată!”