luni, 9 iulie 2012

Bambusul


O veche legendă spune că era odată o grădină foarte frumoasă, minunată. Domnul avea obiceiul de a se plimba prin ea în fiecare zi, când căldura zilei era mai puternică. În această grădină era un bambus cu aspect nobil. Era cel mai frumos dintre toţi pomii grădinii şi Domnul îl iubea mai mult decât pe toate celelalte plante. An de an, acest bambus creştea şi devenea tot mai frumos şi mai mare. Ştia că Domnul îl iubea, şi se bucura pentru aceasta.
Într-o zi, Domnul s-a apropiat de pomul iubit şi acesta şi-a plecat fruntea cu mare veneraţie. Domnul i-a spus:
- Dragă Bambusule, am nevoie de tine.
I se păru bambusului că a sosit ziua pentru care se născuse. Cu mare bucurie, dar cu voce slabă, bambusul a răspuns:
- Doamne, sunt gata! Fă cu mine ce vrei!

- Bambusule, spuse Domnul cu o voce serioasă, pentru a te folosi trebuie să te dobor.
Bambusul s-a speriat, s-a speriat tare:
- Să dobori pomul pe care l-ai făcut cel mai frumos din toată grădina?
- Dragul meu Bambus, a spus Domnul, iar glasul lui a devenit şi mai serios, dacă nu te pot doborî, nu te pot folosi.
Încet, foarte încet, bambusul şi-a plecat capul minunat. Apoi a şoptit:
- Doamne, dacă nu poţi să mă foloseşti fără să mă dobori, fă cu mine ce vrei.
- Dragul meu Bambus, a spus Domnul din nou, nu trebuie doar să te dobor, ci şi să-ţi tai crengile şi frunzele.
- Doamne, a spus bambusul, nu-mi fă aceasta.
- Dacă nu te pot tăia, nu te pot folosi.
Bambusul a tremurat şi a spus cu o voce abia perceptibilă:
- Doamne, taie-mă!
- Dragul meu Bambus, trebuie să îţi fac şi mai mult. Trebuie să te despic în două şi să-ţi smulg inima. Dacă nu pot să fac aceasta, nu pot să te folosesc.
Bambusul nu mai putea vorbi. S-a plecat până la pământ. Astfel, Domnul a tăiat bambusul din grădină, i-a curăţat crengile şi frunzele, l-a despicat în două şi i-a scos inima. Apoi a dus bambusul la izvorul cu apă rece din apropierea câmpiilor sale uscate de secetă. Acolo, cu delicateţe, a pus iubitul bambus pe pământ: un capăt al trunchiului l-a pus la izvor, iar celălalt capăt l-a orientat spre câmpul uscat. Izvorul dădea apă, apa se revărsa prin inima bambusului spre câmpul care aşteptase atât de multapa. Apoi a plantat orez, zilele treceau, sămânţa a crescut şi timpul recoltei a sosit. Astfel, minunatul bambus a devenit realmente o mare binecuvântare prin sărăcia şi umilinţa sa.
Când era încă mare şi frumos, trăia şi creştea doar pentru el însuşi şi îşi iubea propria frumuseţe. Dimpotrivă, în starea sa săracă şi distrusă, a devenit un canal pe care Domnul îl folosea pentru a face fecund câmpul său. 
Ca şi bambusul, Isus a trebuit să moară şi astfel să devină izvor de mântuire.