luni, 13 august 2012

Cui îi place laşitatea?


Constantin Chlorus, soţul Sfintei Elena şi tatăl împăratului Constantin cel Mare, într-o zi, a trecut în revistă trupele sale. Era păgân notoriu şi habotnic. Ba chiar anticreştin, chiar dacă soţia sa era o sfântă. Oprindu-se în mijlocul soldaţilor, a spus:
 - Acela care dintre voi este creştin, să treacă la dreapta mea!
Unii soldaţi creştini se temeau, persecuţiile fiind încă în toi; alţii, mai curajoşi, cu paşi apăsaţi, au ieşit din front şi s-au aliniat la dreapta lui. Împăratul i-a privit, şi-a încruntat sprâncenele şi a strigat:
 - Numai voi? Ceilalţi nu se mişcă? Ştia că are mai mulţi soldaţi creştini şi era nemulţumit, nu de credinţa lor, ci de laşitatea lor. Apoi, întorcându-se către cei din dreapta lui, le zise:
 - Voi veţi forma garda mea de onoare; iar ceilalţi, care sunt tot creştini, dar au rămas în rânduri de frică, vor fi excluşi din armata mea, deoarece, dacă azi le-a fost ruşine de Dumnezeul lor, mâine se vor ruşina şi de împăratul lor în faţa duşmanilor mei.