miercuri, 8 august 2012

Peştii Sfântului Anton


Sfântul Anton, fiind odată la Rimini, unde era o mare mulţime de eretici, voind să-i readucă la lumina adevărului, le-a predicat multe zile şi a discutat despre credinţa lui Cristos şi despre Sfânta Scriptură; dar ei nu numai că nu au primit cuvintele sale sfinte, din cauza împietririi, ci nu voiau nici să-l audă. Atunci, sfântul Anton, din inspiraţie divină, s-a dus într-o zi pe malul unui râu de lângă mare; şi stând aşa pe mal, a început să zică: “Ascultaţi cuvântul lui Dumnezeu, voi, peşti din mare şi din râu, pentru că ereticii nu vor să audă”. Când a spus aceste cuvinte, au venit la mal o mulţime de peşti mari, mijlocii şi mici, câţi nu au mai fost văzuţi niciodată în acel rău şi în mare: şi toţi ţineau capetele în afara apei şi erau atenţi în faţa sfântului Anton şi stăteau în linişte şi ordine…