marți, 4 septembrie 2012

Convertire la Lourdes


Doctorul Dozous din Lourdes, sceptic în cele religioase, auzind despre minunile şi apariţiile Sfintei Fecioare Maria de la stânca Massabielle, merge la faţa locului convins că toate sunt poveşti, fantezii, născociri umane sau, în cel mai bun caz, fenomene naturale interpretate în sens mistic, prin prismă religioasă. Vrând să combată prezenţa minunilor, cercetează în amănunt fiecare semn miraculos şi ajunge la convingerea că Dumnezeu există şi îşi dovedeşte prezenţa în lume prin fapte minunate. El scrie o carte intitulată în mod sugestiv: Am crezut, fiindcă am văzut. Lui i se pot aplica perfect înseşi cuvintele spuse de Isus lui Toma: Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei care n-au văzut şi au crezut (In 20,29).