marți, 20 noiembrie 2012

Medicul ascultă de conştiinţăEra într-un cartier sărac şi suprapopulat din sudul oraşului Manhattan (SUA). Kurt era un medic venit din Germania. El nu avea voie, conform legii,  să-l ajute pe sărmanul Jimmy, un copil al chiriașului său, doar medicul oficial având acest drept. De când sosise în ţară încă nu susţinuse examenul de stat, cu toate că în Berlin era apreciat ca medic generalist pentru copii. El susţinu să vină un medic la copilul, care era foarte bolnav. Dar acesta nu mai veni pentru a treia oară, pentru că nu a fost plătit cum voia, iar Jimmy nu mai putea fi transportat. Febra îi creştea din ce în ce mai mult, iar respiraţia i se îngreuna vizibil. Atunci chiriaşul se apleca asupra lui Kurt şi-i şopti:

 - Sunteţi doar medic. Vă rog, nu-l lăsaţi să moară!
Kurt ştia bine: Dacă ar interveni, ar încălca legea, ceea ce ar însemna pentru el expulzare şi sărăcie. Dar în faţa lui se afla un copil într-o baie de transpiraţie şi cuprins de febră şi dureri îngrozitoare. Zece zile la rând se luptă Kurt pentru viaţa copilului. Dar în ziua când Jimmy a reuşit să se ridice pentru prima dată din pat, Kurt a fost arestat. Medicul, care ar fi trebuit să vină, l-a denunţat.
În ziua următoare, toţi locatarii din cartier au primit vestea arestării lui Kurt. Drept reacţie nici unul nu se prezentă la muncă. Toţi merseră la tribunalul din New York. Peste o sută de oameni au reuşit să intre în sală.
Judecătorul privi cu uimire la mulţimea liniştită şi întrebă:
 - E vinovat sau nu e vinovat? Înainte de a-şi deschide gura Kurt, ceilalţi oameni strigară cu putere:
 - E nevinovat!
 - Linişte! strigă judecătorul cu tărie. Vă voi da afară din sală dacă veţi mai face gălăgie.
           Atunci privi la feţele lor trase şi la spinarea lor încovoiată şi-i întrebă:
 - Ce vreţi voi?
Chiriaşul începu să povestească. Spre sfârşit îi spuse:
 - De aceea suntem aici. Si dacă-l amendaţi pe doctorul nostru Kurt, noi am strâns 86 de dolari.
Judecătorul se ridică în picioare şi zâmbi. Apoi bătu cu ciocanul în masă şi spuse:
 - Aţi încălcat legea unei ţări pentru a asculta de o lege superioară, aceea a lui Dumnezeu. V-am achitat de greşeala dumneavoastră.
           Un exemplu admirabil de apărare a dreptăţii din partea unei comunităţi unite.