vineri, 30 martie 2012

Pentru frăţiorul preot


Pr. Leblans scrie, în preţioasa sa carte,  Victime sacerdotale, următoarele:
 „Eram într-un spital.
 - Părinte, - îmi zise un preot tânăr - mergeţi la camera 12. Acolo se află una dintre surorile mele, bolnavă de tuberculoză. Cazul ei este disperat; ea nu vrea să se resemneze în faţa morţii. Poate îi puteţi face vreun bine. Căutaţi-o şi spuneţi-i că v-am trimis eu.
 - Puţin după aceea am bătut la uşa sărmanei bolnave. Vizita mea a cam mirat-o, ba chiar i-a displăcut.
 - Nu-mi vorbiţi de moarte – îmi zise ea – văzându-mă că intru în cameră.
Deoarece primirea era într-adevăr nu prea de bun augur, am lăsat-o să vorbească. Mi-a enumerat plângând motivele pentru care nu voia să moară:
 - Spune-mi că nu voi muri!... Vreau să mă vindec, spune-mi că mă voi vindeca!...
 - Sper că-ţi vei recăpăta sănătatea – i-am spus eu – şi mă voi ruga pentru aceasta, dar lucrul cel mai important e ca să sfinţeşti suferinţele tale. Dacă vrei, eu îţi pot oferi un scop.

 - Spune-mi-l – răspunse ea cu răceală – însă el nu va schimba nimic; nu vreau să mor, sunt prea tânără…
 - Fratele dumitale – i-am spus eu – Părintele N., mi-a cerut să vin aici ca să te găsesc. Cât eşti de fericită că ai un frate preot! Dar el ar fi şi mai fericit dacă această surioară a lui ar oferi toate suferinţele sale pentru întărirea apostolatului său. Cu cât te vei jertfi mai mult, cu atât va fi un preot mai bun.
 - Da?!...  – îmi răspunse ea surâzând, cu un chip deodată transformat.
Părea că se reculege o clipă în interiorul ei, apoi îmi spuse:
- Vreau să încerc. Vă dau cuvântul meu; nu-l voi retrage. Dar nu spuneţi nimic fratelui meu.” Cauza era câştigată.
După câteva zile bolnava s-a întors acasă pentru a muri, aici, ca o sfântă.
Deşi suferea îngrozitor, timp de 6 luni de zile răbdarea, resemnarea şi abandonarea totală în mâinile lui Dumnezeu n-au dezminţit-o niciodată. Vorbea despre moarte ca despre o sărbătoare. Moartea, de care înainte se temea aşa de mult, era dorită. Cu toată ardoarea inimi sale voia să împlinească jertfa fiinţei proprii în favoarea succesului activităţii fratelui său.
 - Părinte – îmi zise ea într-o zi – scopul pe care mi l-aţi sugerat a fost pentru mine o revelaţie. Fără de el aş fi risipit suferinţele mele şi poate că aş fi murit ca o răzvrătită.
Câteva zile înainte de moarte spunea fratelui său preot:
 - Cât sunt de fericită că mor! În ceruri voi fi mica ta Tereză; te asigur şi contează pe mine”.