duminică, 1 aprilie 2012

Vocaţia Sf. Vincenţiu de Paul

Ştiţi cui datorează Sf. Vincenţiu de Paul harul de a fi ajuns la Sfânta Preoţie?
            Lui Dumnezeu,mai întâi, fără îndoială, dar apoi unui creştin bun, un avocat evlavios, numit De Commet.
            Tatăl l-a trimis pe Vincenţiu, în copilărie, să păzească turma; erau săraci. Dar, mai apoi, tatăl său, cu ochiul său ager, observă calităţile intelectuale ale fiului său Vincenţiu, de aceea s-a gândit să-l trimită la studii pentru ca, într-o bună zi, să fie de folos întregii familii.
            Şi-a impus jertfe mari şi, pentru ca să studieze, l-a trimis la părinţii franciscani din Dax, în sudul Franţei, unde plătea pentru el 60 de lire pe an.
            Aici îl observă domnul De Commet, care l-a apreciat şi, ca să-i uşureze tatălui său eforturile deosebite pentru a-l menţine la studii, l-a rugat să-i asigure educaţia celor doi copilaşi ai săi.
            În acea vreme, nici tânărul Vincenţiu, nici tatăl său nu se gândeau la preoţie. Gândul acesta i-a venit bunului avocat care, văzând de aproape pietatea adâncă, virtutea sigură, simţul profund şi inteligenţa sclipitoare a lui Vincenţiu, a considerat că nu trebuie să rămână sub obroc acea lumină şi că ar fi bine ca Sfânta Biserică să o pună în sfeşnic.
            De aceea, vorbi tânărului despre Sfânta Preoţie şi pentru asta făcu uz de toată elocinţa şi influenţa sa pentru a învinge ezitările tânărului. Aşa a ajuns preot Vincenţiu de Paul, care avea mare respect pentru avocatul De Commet şi-l considera drept al doilea tată.
            Dar, să presupunem pentru moment că avocatul De Commet, deşi ar fi cunoscut bunătatea tânărului Vincenţiu, totuşi nu s-ar fi îngrijit, ce s-ar fi întâmplat?
            Foarte probabil că Vincenţiu azi nu ar fi un aşa mare sfânt şi toate acele mii de opere de caritate înfăptuite de dânsul şi de urmaşii lui n-ar fi văzut lumina zilei.