sâmbătă, 28 iulie 2012

Aripi de înger


Un om credincios, din fosta URSS, a fost aruncat în închisoare pe timpul crudului Stalin şi deportat în Siberia pentru a munci într-o mină. Aici a avut un accident, în urma căruia a rămas cu un mare gheb în spate. A fost, mai apoi, eliberat şi s-a întors în satul său. Era îmbătrânit şi diform, iar copiii ştrengari se distrau pe seama ghebului sărmanului om. El, chiar dacă nu se supăra pe glumele lor, totuşi nici bine nu se simţea când îl porecleau „cocoşatul”. Într-o zi, un copil mai aparte, l-a întrebat:
 - Unchiule, ce porţi în spate?
Bătrânul, crezând că un alt ştrengar va face o glumă proastă pe seama lui, i-a răspuns cu sinceritate:
 - Un gheb, fiule.
 - Nu, zise copilul, nu ai un gheb. Eu ştiu ce ai pentru că mi-a spus mămica: ai o cutie în care sunt ascunse două aripi de înger. Când această cutie se va deschide, aripile se vor desface şi dumneata vei putea zbura la cer cu ele.
            Auzind aceasta, bătrânul a început să lăcrimeze. Niciodată nu s-a gândit că o pocitanie de gheb îi poate aduce atâta bucurie.