sâmbătă, 6 octombrie 2012

Chipul însângerat al lui IsusÎntr-o carte a celebrei scriitoare Selma Lagerlöf, găsim o istorioară cu un înțeles deosebit de profund asupra spiritului care pătrunde legea suferinței.
Împăratul Tiberiu, cuprins de lepră, zăcea pe patul său din locuința de pe încântătoarea insulă Capri. Nimeni nu-l mai putea ajuta. Bătrâna sa îngrijitoare, Faustina, face o ultimă încercare: merge în Palestina să ceară ajutorul lui Isus, despre care auzise că face minuni. Sosește aici în momentul în care Isus își ducea crucea spre Golgota. Cuprinsă de milă, îi întinde Domnului năframa ei fină și-i șterge fața plină de sudoare, scuipat și sânge. Cu atâta s-a întors la stăpânul ei. Împăratul privește năframa și ascultă povestea dramei lui Isus dus la răstignire și apoi zice:

- Acesta este om? Faustina, de ce ai lăsat să moară omul acesta? El mi-ar fi redat sănătatea!
Ce a descoperit pe chipul feței întipărite pe năframă? Cred că un duh de sus este cel care l-a împins să ia asupra să crucea, iubirea față de semeni.
Împăratul poruncește să fie așezat pe pământ; îngenunchează în fața icoanei însângerate și spune:
 - Tu ești omul! Tu ești, precum n-am nădăjduit să văd vreodată! Apoi, arătându-și fața desfigurată și mâinile putrezite de lepră, continuă:
 - Eu și toți ceilalți oameni suntem fiare sălbatice și monștri, dar numai tu ești omul care poți avea milă de mine. Privirea ta m-ar fi făcut sănătos.
Și, după ce și-a apropiat buzele și a sărutat fața lui Isus plină de sânge de pe năframa Faustinei, s-a ridicat vindecat în chip minunat.

Numai cine descoperă spiritul iubirii din legea durerii, ajunge la bucuria vindecării miraculoase!