duminică, 26 februarie 2012

Încreştinarea bulgarilor

           Apostolul popoarelor slave, Sfântul Metodiu, a predicat învăţătura lui Cristos în Bulgaria. Împăratul bulgar Boris, era păgân. Sfântul Metodiu a depus eforturi susţinute pentru a-l convinge pe acesta să renunţe la idoli şi să devină creştin, dar toate învăţăturile sfântului nu au avut succes. Împăratul Boris însă iubea pictura, iar Metodiu era un pictor renumit. Într-o zi împăratul l-a rugat pe Metodiu să-i picteze un tablou al religiei creştine. Şi aşa Metodiu a pictat pentru împăratul Boris Judecata de apoi.
          Împăratul a privit la Isus Cristos, Judecătorul, aflat în gloria cerească, aşezat pe marele tron şi înconjurat de îngeri şi sfinţi.
În partea dreaptă a lui Isus se aflau oameni bucuroşi şi fericiţi, iar în stânga se găseau cei cu feţele înspăimântate de frică. Jos, se afla o prăpastie de foc, înfricoşătoare, în care se aflau cei pedepsiţi.
- Ce reprezintă acest tablou? – l-a întrebat împăratul Boris pe Sfântul Metodiu.
- Acesta reprezintă Înfricoşătoarea Judecată, eternitatea oamenilor, – i-a răspuns Metodiu.
- Este opera fanteziei tale?
- Nu, este veşnicia, este judecata care va avea loc la sfârşitul lumii.
- Cine este Judecătorul de pe tron?
- Este Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, în care credem noi.
- Cine sunt oamenii aceştia fericiţi şi bucuroşi, aflaţi de-a dreapta Judecătorului?
- Sunt credincioşii creştini, care au păzit poruncile lui Dumnezeu.
- Şi cine sunt cei înspăimântaţi, care se află de-a stânga lui Cristos judecătorul?
- Sunt păcătoşii, care au încălcat poruncile lui Dumnezeu şi au murit fără să le pară rău de aceasta şi toţi cei necredincioşi.
- Dar focul din prăpastie, ce vrea să reprezinte?
- Este infernul, locul suferinţei veşnice.
- Tu spui, că eu şi cu tine, împreună cu toţi oamenii vom fi prezenţi la această judecată?
- Cu siguranţă.
- Şi unde mă voi afla eu, de-a dreapta sau de-a stânga Judecătorului?
- Veşnicia depinde de dumneavoastră. Dacă doriţi să vă aflaţi de-a dreapta Domnului Cristos, trebuie să primiţi învăţătura lui şi să trăiţi după cum învaţă el. La sfârşitul lumii Isus Cristos va judeca tot neamul omenesc; creştinii drepţi vor primii răsplata cea veşnică raiului, iar cei necredincioşi vor fi condamnaţi la pedeapsa cea veşnică a iadului.
Această relatare arată faptul că icoana judecăţii a avut o influenţă atât de puternică asupra împăratului Boris, încât el s-a lepădat de credinţa păgână, a acceptat să fie botezat, iar apoi a convertit întreg poporul bulgar la Cristos. 
Cum lucrează Dumnezeu: printr-o pictură, converteşte un popor!