joi, 22 martie 2012

Asemenea Sfântului Iosif

În timpul unei epidemii, care pustiise o regiune întreagă, mulţi săraci au căzut victime. Un preot vrednic, înfruntând eroic primejdia, mergea din casă în casă spre a-i îngriji pe muribunzi. Intrând într-o cocioabă unde un bătrân în agonie zăcea pe nişte zdrenţe murdare, începe să-l încurajeze că în curând va pleca din această lume plină de mizerii şi îşi va găsi adăpostul definitiv în împărăţia fericirii.
Bătrânul îl întrerupe şi îi spune: „Despre ce mizerii vorbiţi? Vă înşelaţi. Eu l-am ales pe sfântul Iosif de patron şi model, şi, ca şi dânsul, nu m-am plâns niciodată de soarta mea. N-am cunoscut nici ce-i ura, nici ce-i invidia; iar somnul meu a fost întotdeauna liniştit. Instrumentele, pe care le vedeţi în această cămăruţă, mi-au procurat pâinea de toate zilele. Am fost sărac, dar şi sfântul Iosif a fost. Totul este să ştii să te supui voinţei lui Dumnezeu. Voi muri. Dacă am ştiut să trăiesc, voi şti şi să mor. Cred că acum a sosit timpul plecării. Daţi-mi-l pe Isus!”
După ce s-a împărtăşit, cu simplitatea omului credincios şi nevinovat ca un copil, a spus, privind spre cer: Tată… e… Adio, părinte!
                     (Mergeţi la Iosif! Ed. Presa Bună, Iaşi, 1934)