duminică, 13 mai 2012

Harul Sfintei Liturghii

În ziua de 3 august 1896 cardinalul Alois de Canossa, episcop de Verona, după ce a hirotonit 40 de preoţi tineri, i-a condus în palatul episcopal unde le-a istorisit următorul fapt:
„Un preot francez, îndată după revoluţia din 1793 a fost trimis paroh într-o parohie unde credinţa era total stinsă şi unde erau cele mai depravate moravuri. Multă vreme şi-a irosit tot zelul şi priceperea, însă rezultatele erau slabe; furtuna, care devasta toate, era înspăimântătoare!...
Se gândi că, pentru scoaterea poporului din noroiul păcatelor în care zăcea, era bine să facă un curs de misiuni populare; pentru predici a chemat doi preoţi iezuiţi. În acel timp în Franţa iezuiţii trăiau pe unde apucau, îngrijindu-se de suflete în pastoraţie. E inutil să spunem că din cauza valului furios al calomniilor provocat în Franţa de enciclopedişti, revoluţionari şi iacobini, iezuiţii erau consideraţi elementul cel mai periculos pentru societate: ipocriţi, mincinoşi, cruzi, subversivi, plini de vicii…; nu există nimic mai vrednic de dispreţ decât numele de ”iezuit”.
De aceea, de îndată ce s-a auzit că în parohie că vor veni doi iezuiţi pentru a predica misiunile, s-a făcut mare forfotă în sat: cei mai aprinşi de mânie s-au jurat că nici nu vor permite ca pe pământul lor să calce doi… demagogi.
În ziua hotărâtă, în mijlocul mulţimii care aştepta cu nerăbdare, soseşte cursa şi din înghesuiala aceea oamenii văd doi preoţi care, după aspectul lor exterior, nu păreau marii criminali despre care oamenii vorbeau. Capii mulţimii înaintează spre preoţi şi le pun în vedere să urce înapoi în cursă şi să se întoarcă acasă.
Cei doi preoţi, potolindu-i şi vorbindu-le cu politeţe, le-au zis: „Ascultaţi, oameni buni!... Astăzi încă nu am mâncat; e şi zi de sărbătoare; daţi-ne voie doar să celebrăm Sfânta Liturghie şi vom pleca apoi”.
Cererea le-a fost aprobată. Cei doi preoţi au intrat în biserică însoţiţi de acea mulţime „gură-casca” şi de capii răzmeriţei care  voiau să se convingă că preoţii vor face numai ceea ce au cerut. Predicatorii s-au îmbrăcat în odăjdii şi mergând la altar au celebrat Sfânta Liturghie cu o evlavie îngerească, cu o atitudine vrednică de admirat: ochi modeşti, mişcări grave, pronunţare clară şi gravă, liniştită şi afectuoasă, privire senină pătrunsă de credinţa cea mai vie. Păreau doi serafimi coborâţi din ceruri.
Cei care erau de faţă, chiar şi capii răzmeriţei se întrebau miraţi prin semne făcute din ochi, forfotind, pătrunşi de o mişcare lăuntrică;  începeau să se simtă dispuşi spre mai bine.
La sfârşitul Sfintei Liturghii s-au prezentat la misionari şi cerându-le scuze i-au rugat să rămână. Încep misiunile: popor mult în biserică, toţi ascultă cu nesaţ cuvântul lui Dumnezeu, regretă păcatele şi se apropie cu cea mai mare demnitate de Sfintele Sacramente…
Parohia s-a schimbat sub influxul harului divin.